+90 531 282 42 62
Atatürk Mah Gardenya-5 Sit, No:22/E D:1 Ataşehir, İstanbul, TR
psikolog@tatianaogutcu.com

Depresyon


Depresyon belirti olarak kişide duygusal anlamda çökkün bir ruh haline, zihinsel etkinliklerde bazı değişikliklere, davranışsal kısımda bozulmaya ve somatik olarak yer yer bedensel bazı yakınmalara neden olan; şiddeti bireyden bireye değişebilen bir duygudurum bozukluğu olarak tanımlanabilir. Ruhsal bozukluklar yelpazesinde depresyon geniş bir yelpazeye sahiptir.

Üzüntü, hüzün hali ve hatta bazen kendimizi dibe vurmuş hissetmek normal yaşamın bir parçası olarak değerlendirilir. Ancak bu durumun uzaması, yoğunlaşması ve daha sık gündeme gelerek beraberinde duygusal, zihinsel, davranışsal ve somatik alanlarda olumsuz değişiklerin baş göstermesi yardım almayı gerektirir.

Depresyon iş, aile, sosyal yaşam olmak üzere yaşamın önemli alanlarında bozulmalara yol açar. Depresyonun etiyolojisine bakıldığında, genetik; biyolojik ve psikososyal etkenlerden söz edilmektedir.

Psikososyal risk faktörleri arasında bireyin depresyon geçmişi, kendine özgü kişilik özellikleri (zorlayıcı yaşam olaylarına karşı dayanıksızlık, baş etme gücünün azalmış olması, güvensizlik, bağımlılık, eleştiriye tahammülsüzlük, karamsarlık, evhamlı olma) düşük sosyoekonomik düzey, bedensel hastalıklar, yetersiz sosyal doyum ya da yalnızlık, sevilen bir yakının kaybı, iş kaybı, doğum, olumsuz yaşam olayları, madde kullanımı ya da anksiyete gibi bir başka bozukluğun varlığı sayılabilir. Ancak bu faktörlerin her bireyde depresyona yol açacağını söylemek doğru olmaz. Hatta sözü geçen etkenlerin ancak depresyonu ortaya çıkarıcı etkilerinin olabileceğini öne sürenler de vardır.