İletişim Bilgileri
image
image

Bireysel danışmanlık

image
image

Bireysel danışmanlık

Bireysel danışmanlık

Bireysel danışmanlık bir kişinin kendisinde var olduğunu düşündüğü duygusal rahatsızlıkların, psikolojik eksikliklerin tedavisi amacıyla aldığı desteklere denir. Bireysel danışmanlık seansları uzman bir psikologla yapılır ve seanslarda kişinin rahatsızlık duyduğu durumlar bütün açıklığıyla uzmanla paylaşılır. Bu durumun ortaya çıkmasındaki sebeplerin ortaya çıkarılması ve çözüm noktasında daha sakin ve daha bilinçli bir kişi haline gelmesi hedeflenir.

Her insan hayatı boyunca farklı problemlerle karşı karşıya kalabilir. Yaş aralığı hiç fark etmeksizin her insanın hayatında problemler olabilir. Hiç kimsenin hayatı mükemmel olmasa da sorunun üstesinden herkes her zaman olması gerektiği gibi gelemeyebilir. Bu nedenle karşılaşılan sorunlarda çözümcül ve iyi olabilmek için profesyonel destek almak kişilerin kendileri adına yapabilecekleri en iyi eylemlerdendir.

Toplum olarak geçmişten günümüze var olan sorunları her detayıyla masaya yatırmak yerine bundan kaçınmayı tercih ederiz. Hatta sorunları dile getirmekten imtina edebiliriz. Fakat modern toplumlarda bu algı büyük oranda kırılmıştır ve çok daha bilinçli, kendine daha fazla değer veren, bu değerle kendi sorunlarının üstesinden gelebilmek için bireysel terapi süreçlerine hazır, bireysel danışmanlık hizmeti almayı seçen bireyler oluşmuştur.

Yaşamda her insan her zaman olaylara farklı açılardan yaklaşamayabilir ve kimi zaman tek bir açıdan yaklaşım aksaklıklara neden olabilir. Oysa bireysel danışmanlık olaylara yeni bir pencereden bakmasını ve eskiden göremediği çözüm yollarını görebilmesini amaç edinir. Bazen yaşanmış, bitmiş ama etkisi hala devam eden hayat deneyimleriyle baş edebilmek için de bireysel danışmanlığa yönelinebilir. Bunlar arasında özellikle ölüm, doğal afetler, boşanma, istismar, şiddet, kaza, aldatılma, hastalık gibi yaşanmışlıklar en sık karşılaşılanlardır.

Bireysel danışmanlık uygulamalarının etkili ve yararlı olabilmesi için danışanın bu sürece en etkin şekilde katılması gerekir. Terapi esnasında danışman ile danışan arasında danışanın yaşam kalitesini arttırma ve sorunlarının çözümüne yönelik uyuma dayalı, güven temelli, insani bir ilişki kurulur. Bu ilişki ikili arasında iyileştirici bir iş birliğinin zemini olur. Bu sayede belki de danışan kendisiyle alakalı birçok şeyi paylaşma, çözümleme imkanını ilk kez elde eder.


Bireysel Danışmanlığın Temel İlkeleri

Bireysel danışmanlık kişiye özel verilen bir danışmanlık hizmetidir ve danışan ile psikolog arasında işleyen süreçte bir takım temel ilkeler vardır. Bu ilkeler genel geçer zemine oturtulabilmekle birlikte kişiye özel yönlendirilebilir.

Bireysel danışmanlıkta psikoloji uzmanı danışanın kendi hayatına dair kararlar alabilmesini sağlar. Danışmanlık sürecinin baştan sonra güvene dayalı, gizlilik prensibini temel alan bir süreç olduğu unutulmamalıdır. Danışmanlık süreci boyunca danışanın yaşadığı sürecin altında yatan geçmiş ve güncel kaynaklar bulunarak çözümlemesi sağlanır.

Bireysel danışmanlık hizmetinden herkes faydalanabilir. Daha keyifli bir yaşam sürmek, daha anlamlı yaşamak, duygusal sağlığını arttırmak, kendini daha iyi tanımak, kendinin farkına varmak, yeteneklerini keşfetmek gibi amaçlarla bireysel danışmanlık hizmeti alınabilir.

Bireysel danışmanlık süreci kişinin anlaşıldığı, duyulduğu ve problemlerine çözüm üretildiği bir eylemler bütünüdür. Danışanın açık ve aktif olduğu danışmanlık süreçlerinde çözüm üretmek daha kolay olacak ve hedefe daha sağlıklı varılabilecektir.


Bireysel Danışmanlık Yöntemleri

Bireysel danışmanlık seanslarına katılmayı düşünenlerin en çok merak ettiği konulardan birisi bireysel danışmanlık yöntemleri olmaktadır. Elbette bu alanda birçok farklı yöntemden istifade edilebilir. Her yöntemin sonuca gidişi ve etkisi farklı olacağından kimi zaman hedefe ulaşmanın kilit noktası doğru bireysel danışmanlık yönteminden geçebilmektedir.

Her danışmanlık yöntemi her danışan için de uygun olmayabilir. Bu nedenle hangi bireysel danışmanlık yönteminin ya da yöntemlerinin danışanın ihtiyacına ve sorununa yardımcı olabileceği iyi belirlenmelidir. Danışanın yaşadığı sorunun veya semptomun niteliği, sorunun güncel ve geçmiş kaynakları gibi detayları değerlendirerek danışman, hangi yöntemlerin danışanın sorununa ve ihtiyacına yardımcı olacağını belirler.

Bireysel danışmanlıkta kullanılan yöntemlerin bir kısmı uzun yıllardır tercih edilmeye devam edilirken bir kısmı yeni araştırmalarla öne çıkmaktadır. EDMR, Psikoanalitik, Gestalt, Stratejik ve Çözüm Odaklı Yaklaşım bu alanda sıklıkla kullanılan yöntemlerden bazılarıdır.


Bireysel Danışmanlık Almanın Faydaları

Her insanın hayatında iniş çıkışlar vardır. Kişisel, sosyal veya akademik konularda, dinlenilmeye, objektif bir bakış açısına, farklı yollar bulmaya herkes belli dönemlerde ihtiyaç duyabilir. Hususiyetle objektif olarak yargılanmadan birilerini sizi dinlemesi, üçüncü bir göz nazarıyla davranışlarınızda farkında olmadığınız yönlerin size gösterilmesi pek çok konunun çözümünde püf nokta olabilir.

Bir uzmandan bireysel danışmanlık almanın en büyük avantajı kişinin kendisinde o güne kadar tanımadığı birçok noktasını keşfetmesini sağlaması olacaktır. Dolayısıyla bir yönüyle kişinin kendi iç dünyasına yolculuk yapabilmesini sağlayacak olan bu terapi seansları bireyin var olan sorunlarına farklı pencerelerden bakmasını sağlayacaktır. İçsel olarak iyileşmesini ve dış dünyayla daha iyi bağlantılar kurarak ilişkilerinde daha huzurlu bir insan olmasına yardımcı olacaktır.

Bireysel danışmanlık bireye daha huzurlu bir insan olma yolunu açacaktır. Çünkü bireysel danışmanlık esnasında kişiler karşılarındaki psikologlarla yaptıkları görüşme esnasında sorunlarını en gizli detaylarına kadar paylaşma noktasına ulaşabilmektedirler. Bu sayede danışman uzman kendileri hakkında daha fazla detaylı analizlerde bulunabilmekte, kişilerin çıktığı kişisel keşif yolculuklarında daha mutlu, daha bilinçli, sorunlarını aşmış insanlar haline gelebilmesinde destek sağlamaktadır.

Dolayısıyla bireysel danışmanlıkta her terapide hedeflenen kişinin almış olduğu terapi sürecinde kendi sorunlarıyla baş edebilme noktasına çok daha güçlü gelebilmesini sağlamaktır. Yakaladığı yeni bilinçle artık kendine yetebilen, sorunlarını nasıl çözebileceğini en iyi şekilde bilen bireye dönüşümünü gerçekleştirmektir.


Hangi Durumlarda Bireysel Danışmanlık Alınabilir?

Bireysel danışmanlığa birçok durumda başvurulabilmektedir ve bunlar aynı zamanda bireysel danışmanlık alanları olarak değerlendirilebilir. Şu durumlar başta olmak üzere hemen her koşulda bireysel danışmanlık alınabilir:

Panik atak, depresyon, takıntı, anksiyete gibi psikolojik rahatsızlık durumlarında,

Özel hayata dair yaşanan sorunlarda,

Genel insan ilişkilerinde yaşanan problemlerde,

İlişkilerdeki sonu gelmeyen sorun durumlarında,

Mükemmeliyetçi olma gibi rahatsızlıklarda,

Anne – baba, anne – çocuk, baba – çocuk veya bunların birbirinin bir diğeriyle yaşadığı aile arası sorunlarda,

Boşanma durumunda,

Aldatma durumunda, 

Aldatılma durumunda,

Kardeş çocuklar arasındaki nefret, kıskançlık gibi problemlerde,

Ölüm, felç, kaza gibi ani gelişen olaylar karşısında meydana gelen rahatsızlıklarda,

Öfke kontrolsüzlüğü yaşama durumlarında,

Mesleki tercih, eş seçimi gibi yaşamsal süreçte alınan kararlardan rahatsızlık olmasında,

Yalnızlık probleminde,

Özgüven sorununda,

Cinsel sorunlarda,

Cinsel kimlik sorunlarında,

Uyku problemlerinde,

Ergenlik dönemi sorunlarında,

Hastalık, obezite, anoreksiya gibi bedensel sorunların psikolojiye yansıması durumunda,

Zararlı alışkanlıkların varlığında,

Korkularla baş etme isteğinde,

Beyin gücünü etkin kullanmak istendiğinde,

Empatik düşünebilme becerisini arttırma gereksiniminde,

Fobilerden kurtulmak amacıyla vs.


Bireysel Danışmanlık Nasıl Yapılır?
Bireysel danışmanlık ile danışanı huzursuz eden birçok konuyla alakalı konuşabilme adına fırsat tanınır. Bu konular danışanın kendisiyle, ailesiyle, sosyal yaşamıyla ya da içsel sorunlarıyla alakalı olabilir. Danışman danışanı daha iyi tanıyabilmek için sorular sorar ve bu sorular ile danışman danışanın kendinden beklentileri öğrenme fırsatı yakalar. Bireysel terapi seansı sırasında konuşulacak konular ile danışanın ihtiyaçları da belirlenmiş olur. Seans sayısı duruma göre değişmekle birlikte her seans süresi 50-60 dakika arasında olur. Haftada bir, iki haftada bir, üç haftada bir gibi aralıklarla seanslar düzenlenir. Merkezimizde bireysel danışmanlık ihtiyaçlarınız en iyi şekilde karşılanmaktadır.