İletişim Bilgileri
image
image

Emdr terapi nedir, kimin için ?

  • Anasayfa
  • Emdr terapi nedir, kimin için ?
image
image

Emdr terapi nedir, kimin için ?

Emdr terapi nedir, kimin için ?

EMDR terapi nedir? sorusu kullanıcılar tarafından sık sık araştırılmaktadır. Göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme anlamına gelen bu ünlü terapi yöntemi, güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır. 1987 yılında, Dr. Francine Shapiro’nun göz hareketlerinin rahatsız edici düşüncelerin şiddetini büyük oranda azalttığını keşfetmesi ile bulunmuştur. Dr. Francine Shapiro bu etkiyi travmaya (duygusal, kronik ağrı, çocukluk travmaları, yaş, panik atak, fobi, rahatsız eden yaşam deneyimleri, tecavüz, taciz, doğal afetler, savaş vb.) olarak inceledi ve tedavide sağlanan başarıyı gösteren çalışmasını sundu. Yapmış olduğu bu çalışma sonucunda şu sonuçlar elde edilmiştir:


EMDR terapi nedir? Göz hareketlerinin, rahatsız edici düşüncelerin etkisini azalttığı teorisine dayanmaktadır.

• Beyin, her yeni deneyim ile beraber kendisine ulaşan koku, ses, düşünce ve duygu gibi bilgi kaynaklarını işler ve öğrenme için işlevsel hale getirir. Öğrenmenin gerçekleşmesi için bu sistemin sağlıklı bir şekilde çalışması gerekmektedir.

• Olumsuz ve travmatik olaylar bu bilgi işleme sisteminde bozulmaya yol açar. Dolayısıyla öğrenme gerçekleşemez, işlevsel bilgi ortaya çıkamaz ve yeni bilgiler tam olarak işlenemez.

• İşlenmeyen bilgiler, oldukları hali ile depolanır. Bu sayede kişi izole kalmış anıları tetiklendiği zaman, sanki o anıyı tekrardan yaşıyormuş gibi etkilenir. EMDR terapisi bu işlenmemiş ve izole kalmış anıları, olumsuz davranış ve duyguların temeli olarak görür.

• İşlenmeyen anılar, kayıplar, savaşlar, geçmişte yaşanmış büyük kazalar vb. olabildiği gibi günlük hayatta yaşanan olumsuzluklar ya da çocukluk zamanından kalan travmalar da olabilir.

• EMDR terapi, beynin bozulmuş olan mekanizmasının tekrar çalışır hale gelmesini, işlenmemiş, izole olmuş anının düzgün bir şekilde işlenmesini sağlar. Bu sayede öğrenme gerçekleşir ve yaşanmış olan anının kişi üzerinde oluşan travmatik etkisi gözle görülür oranda azalır.


EMDR Terapisi ve Yararları

EMDR terapisi kimin için? EMDR terapisi, kişilik bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları, cinsel ya da fiziksel taciz vakaları, bağımlılıklar, migren, takıntı, stres kontrolü, yeme bozuklukları, fobiler, yas, kaygı bozuklukları, depresyon, panik bozukluğu ve travmalar yaşayan kişiler üzerinde oldukça etkili bir tedavi yöntemidir. 20’ye yakın yapılan bilimsel çalışma sonucunda EMDR terapisi, travma sonrası stres bozukluğunun tamamen ortadan kaldırılması için çok etkili bir terapi çeşidi olduğu belirlenmiştir. Ayrıca EMDR endişe ve takıntı gibi psikolojik sorunlara bağlı olan semptomlarında büyük oranda azalmasında etkilidir.


EMDR Terapisi Nasıl Çalışır?

EMDR terapisine göre beyin, fizyolojik temelli bir sistem ile her yeni deneyim yardımıyla kendisine ulaşım sağlayan bilgiyi işler ve daha işlevsel bir hale getirir. Koku, ses, imge, duyum, düşünce ve duygu gibi bilgilerin işlenip bağlantılı anı ağlarına bağlanarak bir bütün haline gelir. Bu sayede yaşanılan deneyim ile ilgili öğrenme meydana gelir. Edinmiş olduğumuz bilgiler gelecekte tepkilerimizi uygun bir şekilde yönlendirmek üzere depolanmış olur. Bu sistem normal çalıştığı zaman insan gelişimini ve ruh sağlığını öğrenme yolu ile desteklediği için adaptif, uyumlu bir mekanizma olarak görülür.

İnsan hayatında yaşadığı tecavüz, taciz, savaş, kayıplar, kazalar ve doğal afetler gibi önemli travmaların yanı sıra, başta çocukluk dönemli olmak üzere her yaşta yaşanan ve etkisi travmatik olan her tür yaşantı; şiddete maruz kalma, günlük yaşamda yaşanan olumsuz olaylarda da uygulanabilir. 


EMDR terapi nedir? EMDR terapisi hastalara yeni bakış açısının kazandırdığı olumlu duygular ve pozitif inançlar ile kişinin kendisine, dünyaya ve ilişkilerine bakışını da olumlu geliştirip kişisel gelişim sağlar.

EMDR terapisinin ne kadar süreceğini hastanın psikososyal destek sistemleri, yaşadığı travmanın karmaşıklığı, hastanın ruhsal durumu ve eşlik eden başka psikolojik hastalığın varlığı belirler. Bu terapide sorunlar bazen tek seansta çözülebilmesine rağmen tavsiye edilen 3 seansta düşünce ve duyguların işlenmesidir. Bazen karmaşık travma yaşayan kişilerde EMDR terapisi 8 seans ile 10 seans arasında sürebilir.


EMDR Terapisi Uygulama Süreci

EMDR terapisi nedir ve uygulama süreci nasıldır gibi soruları şu şekilde cevaplayabiliriz:


Danışanın Geçmişi: Hastanın ortaya koymuş olduğu sorun ile ilgili yaşantısal olaylar ele alınır.

Hazırlık: Danışan terapi ile ilgili bilgilendirilir, uygulama onayının alınması ve uygulama için hazır hale getirilir.

Değerlendirme: Terapist, danışanın hedef anının belirlenmesi, bu anı ile ilgili duygularını ve negatif inancını, bedenindeki yerini ve hislerini ve arzulamış olduğu pozitif inancını belirlemesinde yardımcı olur.

Duyarsızlaştırma: Bu aşamaya danışanın anıyı teslim etmek için seçtiği resme odaklanması, negatif duygularını yaşaması, negatif inancını düşünmesi ve tüm bunların bedeninde meydana getirdiği değişimi hissetmesi ile başlanır. Daha sonra danışan zihnini serbest bırakır. Nereye doğru gittiğini ya da içeriğini kontrol etmeden zihninden geçen her şeyin tam olarak farkına varır.

Yerleştirme: Hastanın pozitif inancını pekiştirmek için setler uygulanır.

Beden Tarama: Hastanın anısı ile ilgili kalan somatik ve fiziksel bir durum varsa yeniden işlemesi sağlanır.

Kapanış: Terapist hastaya geri bildirimde bulunur, gerektiğinde rahatlatacak bazı teknikleri uygular, seanstan sonra neler olacağı hakkında detaylı bir şekilde bilgi verir. Psikolojik tepkileri hakkında kısa kısa notlar almasını ister.

Yeniden Değerlendirme: Bir önceki sefer uygulanmış olan seansın değerlendirmesi yapılır. Terapist önceki seansta ulaşılmış pozitif sonuçların tam olarak yerleşip yerleşmediğini kontrol eder. Ayrıca hastasından gelen yeni verileri de değerlendirir. Bu değerlendirmeler neticesinde işleme süreci devam eder ya da diğer anılar ile çalışılmaya başlanır.


EMDR Terapi Kimin İçin?

EMDR terapi kimin için? EMDR terapisi şu rahatsızlıklara sahip kişiler için uygulanabilir:


• Depresyon

• Panik atak

• Travmalar

• Fobiler

• Anksiyeteler

• Yas

• Stres bozukluğu

• Sınavdan kaynaklı oluşan stres

• Motivasyon

• Cinsel problemler

• Kronik ağrılar

• Somatik bozukluklar

• Aşk acısı

• Yeme bozukluğu

• Madde ve alkol bağımlılığı

• Okul fobisi

• Cinsel ya da fiziksel taciz

• Baş ağrısı ve migren

• Kişilik bozuklukları

• Performans arttırma

• Özgüven ve kendilik değeri için duygusal kaynak kazanımı


EMDR terapisi yaşanılan kötü olayların unutulması amacı ile kullanılamaz. EMDR terapide kişi yaşamış olduğu olayları hatırlar fakat daha önceki zamanlarda olduğu gibi bu olaylar olumsuz bir şekilde etkilenmez ve büyük ve sorunlu tepkiler göstermez.


EMDR Terapisi Etkin Bir Yöntem Midir?

EMDR terapisi alanında uzman psikologlar tarafından oldukça yaygın bir şekilde kullanılan ve tüm dünyada kabul gören bir tedavi yöntemidir. Dünya üzerinde EMDR terapisinin etkinliğini kabul eden uluslararası sağlık kuruluşlarından en önemlilerini şu şekilde sıralayabiliriz:


• Dünya Sağlık Örgütü 

• Birleşik Krallık Sağlık Bakanlığı 

• Amerikan Psikiyatri Birliği 

• Uluslararası Travmatik Stres Çalışmaları Birliği 

• Amerika Savaş Gazileri Bakanlığı 

• Amerika Savunma Bakanlığı 

• Ulusal İsrail Akıl Sağlığı Kurulu 

• Türkiye Psikiyatri Derneği


EMDR terapisi Psikolog Tatiana Öğütücü tarafından profesyonel bir şekilde uygulanmaktadır. EMD terapisi ile ilgili daha fazla bilgi almak ya da profesyonel terapi hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmak için istediğiniz zaman istediğiniz yerden ulaşım sağlayabilirsiniz. En kısa süre içerisinde cevap vererek EMDR terapi hizmetlerimiz ile ilgili sizlere detaylı bir şekilde bilgi veriyoruz. Aklınızda hiçbir soru işareti bırakmayarak endişelerinizi tamamen ortadan kaldırıyoruz.